Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝPOČET SVÉ AURY

Auru můžeme vnímat nejen vizuálně, ale můžeme využít také numerologických znalostí
a barvy aury si "vypočítat". Potřebujeme k tomu znát datum narození dané osoby.
Podle výpočtu pak stanovíme "hlavní" a "vedlejší" barvu aury.

VÝPOČET :

1. Sečteme datum narození a součet převedeme na číslo od 1 do 9.
Avšak s jedinou výjimkou, a to jsou číslo 11 a 22. Tato čísla nepřevádíme na 2 a 4.
A to z toho důvodu, že 11 i 22 jsou v numerologii považována za tzv. mistrovská čísla.
Součet čísel data narození nám dá "hlavní" barvu.
Příklad: Datum narození je 24. 12. 1928. Sčítáme: 2+4+1+2+1+9+2+8=29, 2+9=11.
Toto číslo již dále nerozkládáme. Kdybychom však měli výsledek například 14,
sčítali bychom dál: 1+4=5.

2. O "vedlejší" barvě nás pak informuje číslice dne narození.
Použijme předchozí datum narození. To pak znamená, že se jedná o 24.
Opět sčítáme: 2+4=6. Číslo dne narození nás informuje o "vedlejší" barvě aury.

"Hlavní" barva nám dává přehled o nejdůležitějších rysech dotyčného člověka.
"Vedlejší" barva nás pak informuje zejména o jeho schopnostech.

VÝSLEDKY :

1.
ČERVENÁ


Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí.
Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám.
Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody
a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být
ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavní barva

Bude úspěšná, pokud dokáže víc využít nabízených příležitostí. Je velmi přátelská a pro své přátele udělá naprosto všechno. Je pečující a starostlivá. Převládající roli u ní hrají emoce,
má rovněž silně vyvinutou intuici.
Je klidná a nevyvolává hádky, umí se vybraně chovat a je příjemným společníkem. Má bohatý vnitřní život. Nemívá přílišné vůdcovské sklony.

Vedlejší barva
Má vkus a umělecké cítění i bohatou fantazii. Samoty se nebojí, ale umí též pomáhat ostatním. Velmi si váží rodinného života a na svých blízkých je dost závislá.
Má ráda vnitřní svobodu a nebývá příliš ambiciózní. Je jemná a nehádavá, ale v případě potřeby
se umí bránit. Není příliš trpělivá a při realizaci svých záměrů potřebuje podporu okolí.
Nemá totiž silnou vůli.

3.
ŽLUTÁ

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí.
Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě.
V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.

4.
ZELENÁ

Hlavní barva
Je nedůvěřivá, šetrná a má ráda řád. Proto jí dělá potíže přizpůsobit se změnám a neočekávaným situacím. Je praktická, ale občas působí zbytečně chladně.
Má silnou vůli a dokáže na sebe být přiměřeně tvrdá. Měla by se naučit víc užívat života.
Zaslouží si však důvěru ostatních, neboť má dobré srdce.

Vedlejší barva
Bývá náladová a vůči autoritám se staví do opozice. Má ráda jasné a přehledné situace a občas
se chová zcela nezodpovědně. Je praktická, ale mívá sklon ke zbytečnému pesimismu.
Konverzuje "na úrovni" a ve společnosti se málokdy ztratí. Rozhodování jí nečiní potíže, otázkou důsledků se však příliš nezabývá. Umí také dlouhodobě plánovat, zejména jde-li o její cíle.
Je pracovitá a tato vlastnost ji neopouští ani při řešení náročných úkolů.

5.
MODRÁ

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá
a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních.
Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně
riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem.
Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost.
K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.

6.
INDIGO

Hlavní barva
Má potíže s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet. Občas se chová egoisticky a na svého partnera žárlí. Potřebuje mít pocit, že ji ostatní mají rádi. Svoji rodinu miluje a pečuje o ni,
ale musí se jí dostat uznání za to, co dělá.
Je to příjemný optimista, který má rád krásnou a vyváženost. Potřebuje ovšem rovněž materiální jistotu a hmotné zabezpečení. Bez potíží pomáhá ostatním.

Vedlejší barva
Má ráda pohodlí, oplývá dobrým vkusem. Lidem důvěřuje, vyhledává jejich společnost a vládne
i diplomatickým nadáním. Je to vitální a charitativní typ, který se umí obětovat pro druhé.
Je odpovědná, jedná po zralé úvaze, ale nerada pracuje pod tlakem. Velmi dlouho si také pamatuje různé křivdy.

7.
FIALOVÁ

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná.
Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti.
Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn,
je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.

8.
RŮŽOVÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek.
Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá.
Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní.
Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.

9.
BÉŽOVÁ

Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe.
Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná.
Bývá štědrá a má dobré srdce.

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná
za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho.
Je praktická, ale chybí jí trpělivost.
Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.

11.
BÍLÁ

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce,
aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu
i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti.
Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.

22.
ZLATÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho,
co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek.
Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací.
Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích.
Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

what?!

(kerol, 18. 8. 2015 15:02)

Me vyslo 8... 1+1+1+2+2+0+0+1=8
To jo trochu to ke me patri co tam je napsane... Ale ja primo nenavidim ruzovou! Je hrozna já mám radši rudou(krev) barvu, ruzne odstiny modre, vinova, stříbrná a bílá!
Nemuzu mit auru ruzovou!

Re: what?!

(Hihiahoj, 24. 9. 2018 21:04)

Já jsem chtěla mít růžovou, stříbrnou, zlatou nebo bronzovou, protože jsou docela vzácné :D pak jsem zjistila že mám modrou a že se ke mně vlastně perfektně hodí, a teď když aury vidím mi ta barva ke mně přímo sedí - a navíc má takový krásný odstín! :D

Aura je super

(Hihiahoj, 24. 9. 2018 20:59)

Ahoj,
chci říct, že je super, že píšeš tyhle blogy. Už auru vidím a pomalu i barvy :D podle výpočtů je moje zákl. barva aury modrá - to odpovídá skutečnosti, když se podívám na ruce nebo do zrcadla :D
Čarovný den!

Prosim o sdeleni barvy aury

(Petra Cimburkova, 21. 11. 2017 16:29)

Datum narozeni 11.5.1975 4.00 rano

Re: Prosim o sdeleni barvy aury

(Markéta, 19. 3. 2018 12:49)

28.5.1976,Děkuji

Marie

(Anna marie, 3. 4. 2017 10:48)

Dobré

Marie

(Anna , 3. 4. 2017 10:46)

Pesimistka

(Zorka, 20. 1. 2017 20:33)

Až na optimismus, který silně postrádám, sedí. : )

aura

(sanyna61, 13. 1. 2017 23:47)

já má obě zlaté.Je pravda,že mám odjakživa ráda zlatou blýskavé...

Aura

(Viky, 18. 11. 2016 19:20)

Já aury všech vidím už od malička a záleží to na tom jaký člověk je,ale takhle to nefunguje.Že se vám ta barva líbí není všechno.

vedlejsi nesedi

(WrongGirl, 18. 5. 2016 14:12)

Vedlejší barva (fialová) ke mne vůbec nesedí :(

úžasný

(kamila, 24. 2. 2016 14:34)

ke mně ten popis skvěle sedl opravdu a ta barva patří mezi mé nejoblíbenější

Fail

(Tvoje noční můra, 28. 11. 2015 10:25)

Trošku nevyšlo xD Hlavní barva, že prý mám smysl pro humor a vedlejší, že ho nemám. Trochu nedává smysl. Pěkná chu*ovina :'DD A vůbec to ke mě nesedí! (Hlavní žlutá a vedlejší růžová)

tie moje čísla,Velká pravda

(zita, 25. 8. 2015 21:25)

čislo 1* super taka som,a vedlajšia 2+4=6 je pravdivá,dakujem

zajimave

(anty, 12. 7. 2015 11:20)

zajimave, vysla mi zelena jako hlavni a oranzova jako vedlejsi, kdyz jsem si to oboji precetl pride mi to takove protichudne :D avsak v jistych vecech trefné

ivancice brno venkov

(marta kanova 8:1: 1957, 24. 5. 2009 12:25)

chci vedet svoji auru dekuji

Re: ivancice brno venkov

(tes.es@seznam.cz, 4. 1. 2015 16:29)

Dobrý den Paní Káňová.. Mohla by jste se mi prosím ozvat na Email? Děkuji mockrát.. Zotpovím vaše otázky.. :)

Re: ivancice brno venkov

(Anna, 12. 5. 2015 7:03)

Tvoje číslo aury je 4

2+8

(Zuzu, 21. 3. 2015 12:38)

Zdravím. Narodila jsem se 28 a tudíž má druhá barva má číslo 10 a zde není uvedena. Jak ji zjistím? Díky!

Re: 2+8

(Anna, 12. 5. 2015 7:00)

Musíš si to převést na 1.